Опис послуги

Код
01-23
Назва
Надання адрес, присвоєння та зміна нумерації об’єктам нерухомого майна в місті Черкаси
Строк надання
5 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майнаіз зазначенням раніше присвоєної адреси.

2. Для юридичних осіб:

- копія ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України .

Для фізичних осіб-підприємців, громадян:

- копії паспорта громадянина (1, 2 ст., місце проживання) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

3. Для зміни адреси об’єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомості майна

3.1. Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки.

3.2.. Копія технічного паспорту (інвентарної справи) на новостворений об’єкт нерухомого майна.

3.3. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, (в разі проведення реконструкції або будівництва), якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру

3.4. Копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду

3.5.Копія документа, що засвідчує повноваження представника

4. Для надання адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком:

4.1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна.

4.2. Викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків) (за наявності).

4.3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт.

4.4. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, або рішення виконавчого комітету про затвердження акту готовності об’єкта в експлуатацію (для об’єктів побудованих до 2008 року).

5. Для надання адреси під час отримання містобудівних умов і обмежень або будівельного паспорта забудови земельної ділянки

5.1. Під час отримання містобудівних умов і обмежень:

5.1.1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію

5.1.2. Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

5.2. Під час отримання будівельного паспорта:

5.2.1. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності/користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

5.2.2. Копії правоустановчих документів на існуючий об’єкт нерухомого майна та витягу про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

5.2.3. Копія технічного паспорту на існуючий об’єкт нерухомого майна;

5.2.4.Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

5.2.5. Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що планується до застосування, тощо)

Подання документів здійснюється особисто або уповноваженою особою, поштою, у випадках передбаченим законом за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП