Опис послуги

Код
04-10
Назва
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)
Строк надання
1 день
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

1.Перелік необхідних документів та реквізити:

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради), подаються:
1.Заява;
2.Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою. Справжність підписів на рішенні повинна бути нотаріально засвідчена (не поширюється на державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання, благодійну організацію);
3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи;
4.Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
5.Документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
6.Установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі. Справжність підписів на установчому документі повинна бути нотаріально засвідчена (не поширюється на державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання, благодійну організацію);
7.Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.
Справжність підписів на передавальному акті має бути засвідчена нотаріально (не поширюється на державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання, благодійну організацію);
8.Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
9.Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у випадку внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.
Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ та ТДВ подаються:
1. Заява;
2. Документ про сплату адміністративного збору;
3. Один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;
д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;
е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.
Справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б", засвідчується нотаріально. Якщо у випадках, передбачених законом (смерть учасника, реорганізація тощо), таке рішення приймається без урахування голосів учасника у зв’язку з настанням певної обставини, подається також доказ настання такої обставини (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ).
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті "в", засвідчується нотаріально. Разом з таким документом подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ). Якщо відповідно до статуту товариства вимагається згода інших учасників на вступ до товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті "г", засвідчується нотаріально. Якщо відповідно до закону або статуту товариства вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті "ґ", засвідчується нотаріально. Одночасно може бути надана довідка про формування резервного капіталу товариства.
Документи подаються такими особами:
товариством - якщо подаються документи, зазначені в підпунктах "а" і "б";
спадкоємцем чи правонаступником учасника товариства - якщо подається документ, зазначений у підпункті "в";
учасником, який виходить з товариства, або його спадкоємцем чи правонаступником - якщо подається документ, зазначений у підпункті "г";
особою, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства, або особою, яка передала її, - якщо подається документ, зазначений у підпункті "ґ";
позивачем - якщо подаються документи, зазначені в підпунктах "д", "е".
Для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу – місцеву раду, виконавчий комітет місцевої ради, виконавчий орган місцевої ради подаються:
1.Заява;
2.Акт сільського (селищного, міського) голови про призначення керівника – у разі внесення змін про керівника виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету).
Для державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, подаються такі документи:
1.Форма 2 Заяви про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5);
2.Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту.
Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа подаються такі документи:
1.Форма 2 Заяви про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5);
2.Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа.
3. Установчий документ юридичної особи.
Для державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи подається:
1.Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи.
У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

ВАЖЛИВО!!!

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу

необхідно брати 2 талони

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП